MikaKoivunen

Ilmestyskirjan Kaksi Petoa

Kaksi Petoa

Ensimmäinen tutkintalinja Kuvapatsas


Daniel 2

Babylon on kulta

Dan 2:37 Sinä, kuningas, olet kuningasten kuningas, jolle taivaan Jumala on antanut vallan, voiman, väkevyyden ja kunnian.

Meedo & Persia on Hopea

Dan 2:39 Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun; ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata.

Pronssi on Kreikka

Dan 2:39 Mutta sinun jälkeesi nousee toinen valtakunta, joka on halvempi kuin sinun; ja sitten kolmas valtakunta, joka on vaskea ja joka hallitsee kaikkea maata.

Rooma on rauta

40 Ja neljäs valtakunta on tuleva, luja kuin rauta; niinkuin rauta musertaa ja särkee kaiken, niinkuin rauta murskaa, niin se on musertava ja murskaava ne kaikki.

Viides on rauta ja savi

41 Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niinkuin sinä näit rautaa olevan saven seassa.

Rauta kuvaa siis Roomaa ja savi on kuva Germaanisista kansoista näiden yhteenliittymä on tuo viimeinen imperiumi, eli nykyinen EU
Liitto ei ole niin vahva kuin muissa sitä kuvaa se ettei savi ja rauta yhdisty myöskin se on osittain vahva ja osittain heikko yhteenliittymä.
Daniel myös kertoo että siihen aikaan Jumalan valtakunta tulee sellaisessa voimassa ettei ole koskaan ennen nähty ja että Jumala tulee murskaamaan nämä valtakunnat. Dan 2: 44,45

Tästä imperiumien linjasta sekä Danielin seitsemännen luvun linjasta jota tarkastellaan seuraavaksi nousee ensimmäinen Peto Ilm. 13:1-10

Toinen tutkintalinja peto imperiumit

Leijona on Babylon
Daniel 7:4 Ensimmäinen oli kuin leijona, mutta sillä oli kotkan siivet. Minun sitä katsellessani reväistiin siltä siivet, ja se nostettiin maasta pystyyn ja asetettiin kahdelle jalalle niinkuin ihminen, ja sille annettiin ihmisen sydän.

Karhu on Meedo persia
5 Ja katso, oli toinen peto, joka oli karhun näköinen. Se nostettiin toiselle kyljellensä, ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta, hammasten välissä; ja sille sanottiin näin: "Nouse ja syö paljon lihaa".

Pantteri on Jaavan eli Kreikka
6 Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli taas toinen peto, pantterin kaltainen, ja sen selässä oli neljä linnunsiipeä. Sillä pedolla oli neljä päätä, ja sille annettiin valta.

Peto on rooma
7 Sen jälkeen minä näin yöllisessä näyssäni, ja katso, oli neljäs peto, kauhea, hirmuinen ja ylen väkevä; sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli kymmenen sarvea.

Ja viides on rooman/Saksan liittouma joka siis sisältyy tähän petoon tai on kuvattu samaksi siksi sitä ei erotella näissä jakeissa.

24 Ja ne kymmenen sarvea ovat kymmenen kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin edelliset, ja hän kukistaa kolme kuningasta.
25 Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi.
26 Sitten oikeus istuu tuomiolle, ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti.
27 Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan Korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta, ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle 

Ilmestyskirjan symboli Peto nousee siis Danielista, Danielissa on neljä merkittävää profetiaa jotka kuvaavat lopunaikojen tapahtumia jotta voi ymmärtää ilmestyskirjaa täytyy ensin ymmärtää Danielia, Daniel on avain ilmestyskirjaan.

Lohikäärme jolla on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea tulee siis Danielista luvusta seitsemän.

Oinas jolla on kaksi sarvea tulee Danielin luvusta kahdeksan 
Ilm. 13:11 
Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.
Dan. 8:3 

Minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso, oinas seisoi päin jokea, ja sillä oli kaksi sarvea; ja sarvet olivat korkeat, ja toinen oli toista korkeampi; ja korkeampi puhkesi esiin myöhemmin.
tämä näky jatkuu Danielin luvussa 11 ja loppuu Daniel kaksitoista. kun ne asetetaan yhteen voidaan nähdä mitä johanes näki, se on jatkoa Danielin näylle.

Kolmas tutkintalinja Daniel 8

Meedo persian alue

20 Kaksisarvinen oinas, jonka sinä näit, on: Meedian ja Persian kuninkaat.

Aleksanteri suuri
5 Sitten minä tarkkasin, ja katso: tuli kauris päivän laskun puolelta, kulki koko maan ylitse eikä maata koskettanut; ja kauriilla oli keskellä otsaa uhkea sarvi.
Kreikan imperiumi
21 Ja kauris on Jaavanin kuningas, ja suuri sarvi, joka sillä oli keskellä otsaa, on ensimmäinen kuningas

Neljä valtakuntaa joiksi Kreikan hallinta hajosi
8 Ja kauris tuli ylen suureksi; mutta kun se oli väkevimmillään, särkyi suuri sarvi, ja sen sijalle kasvoi neljä uhkeata sarvea, taivaan neljää tuulta kohti.
22 Ja että se särkyi ja neljä nousi sen sijalle, se on: neljä valtakuntaa nousee siitä kansasta, ei kuitenkaan niin väkevää kuin hän.

Antiokus Epiphanes
25 Ja hänen oveluutensa tähden onnistuu petos hänen kädessään. Hän hautoo suuria sydämessään, ja keskellä rauhaa hän tuottaa turmion monille. Ruhtinasten ruhtinastakin vastaan hän nousee, mutta ilman ihmiskättä hänet muserretaan
Sekä Daniel 11:30-

Neljäs tutkintalinja joka liittyy yhteen kolmannen kanssa ja joista lopulta nousee väärä profeetta tulee Daniel 11.sta

Dan 11:2 Ja nyt minä ilmoitan sinulle totuuden: Katso, vielä nousee kolme kuningasta Persiassa, ja neljäs rikastuu kaikkia muita rikkaammaksi. Ja kun hän on vahvistunut rikkaudessaan, panee hän kaiken liikkeelle Jaavanin valtakuntaa vastaan.

Dan 11:3
3 Sitten nousee sankarikuningas; hän hallitsee suurella vallalla ja tekee, mitä tahtoo.

4 Mutta juuri kun hän on noussut, hajoaa hänen valtakuntansa ja jakautuu neljään taivaan tuuleen. Se ei joudu hänen jälkeläisilleen eikä ole niin mahtava kuin hänen hallitessaan. Sillä hänen valtakuntansa kukistuu ja joutuu muille, ei heille.

Näistä kahdesta tutkintalinjasta kolmannesta ja neljännestä nousee siis pohjan kuningas=väärä profeetta Joka on toinen peto 
Islamilainen maailma odottaa 12.sta Mahdia Joka perustaa Islamilaisen maailmanmahdin.

36 Ja kuningas tekee, mitä hän tahtoo, ja korottaa itsensä ja uhittelee jokaista jumalaa, itse jumalien Jumalaa vastaan hän puhuu kauheita. Ja hän menestyy, kunnes vihan aika on lopussa; sillä mikä on säädetty, se tapahtuu. 
Löytyy myös ilm. 13:11 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.

Alueellisesti Pohjan kuningas hallitsee siis Daniel 8:43 mukaan alueita: kulta=babylon ja Hopea= meedo-persia alueet eli nykyinen Iran, Irak Syyria yhteenliittymä joka valtaa Egyptin sekä siihen liittyy Libya ja Etiopia joka tarkoittanee Sudania ja ehkä muita islamilaisia pohjoisafrikan maita ei kuitenkaan nykyista Etiopiaa.
Ensimmäinen Peto

Ilm. 13:1 1 Ja se asettui seisomaan meren hiekalle. Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä.

Ensimmäinen Peto on yhdistelmä näistä suurista kansoista raamatun historiassa, eli neljä suurta valtaa antaa kuvan millainen Peto tulee olemaan luonteeltan. Yhdistämällä luvut kaksi ja seitsemän Danielissa saa kuvan ensimmäisestä pedosta ja sen luonteesta.

Eli Peto ei ole uusi vaan yhdistelmä ja kehittymisen tulos euroopan kansoista ja lähi Idästä ja maailman kansoista. Danielin mukaan se siis näytää Leijonalta, Karhulta Pantterilta, ja tuolta ahmivalta pedolta. Eli Pedot ovat kansakuntia ja niiden johtajaa kutsutaan Pedoksi. Johannes kirjoittaa että on monta antikristusta mutta on vain yksi joka on tuon kolmen ja puolen vuoden jakson, jota kutsutaan antikristukseksi, Napoleon ja Hitler yrittivät kumpikin perustaa Eurooppaan tälläistä maailman valtaa ja olivat eräänlaisia esiasteita antikristuksesta mutta eivät vedä vertoja tulevalle antikristukselle. Kuvapatsaasta sanotaan että seuraava "valtakunta on halvempi kuin sinun". Tarkoittanee moraalista ym. rappiota loppua kohden pahuuden lisääntymistä loppua kohden, vaikka ihmiset haluavatkin ajatella olevansa sivistyneenpiä kuin ennen.

Daniel mainitsee antikristuksen luvussa7:8 Minä tarkkasin sarvea, ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellisistä sarvista reväistiin pois sen edestä. Ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät, ja suu, joka herjaten puhui.
Eli tuo pieni sarvi on antikristus eli peto. joka hallitsee petovaltaa.

Toinen peto

Daniel luvut kahdeksan ja yksitoista kertovat tästä. niillä on kyllä historialliset tapahtumat ja esikuvat esim. Antiokhos Epifanes joka toi hävityksen kauhistuksen mutta myös viimeisenä kolmena ja puolena vuotena tulee olemaan toinen peto joka tulee tuomaan paljon ahdistusta Israelille.

Daniel 11:45 45 Hän pystyttää hovitelttansa meren ja pyhäkön ihanan vuoren välille. Mutta hänen loppunsa tulee, eikä häntä kukaan auta. 


Ihana vuori on Temppelivuori siitä ei liene epäselvyyttä, Meri on välimeri tai kuollut meri Temppelivuorella itseasiassa on jo pystytettynä hänen hovitelttansa.Eli Islamilaisuuden pyhä paikka.Väärä profeetta ilmestyskirjassa on: Ilm 13:11 Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme.
Alueellisesti siis Islamin sydämessä on meedia persia josta Daniel sanoo: 20 Kaksisarvinen oinas, jonka sinä näit, on: Meedian ja Persian kuninkaat

"Puhuu niinkuin lohikäärme", kertoo sotaisesta luonteesta.Peto on kahdeksas pää

Ilm 17:11 Ja peto, joka on ollut ja jota ei enää ole, on itse kahdeksas, ja on yksi noista seitsemästä, ja menee kadotukseen.

Kun Peto on kahdeksas pää, seitsemän päisessä lohikäärmeessä, silloin Hitler oli seitsemäs pää, ilmestyskirja sanoo Ilm 13:3,12 että sen kuolinhaava parani ei puhu siis henkilöstä vaan valtakunnasta, näin kävi Natsi-Saksalle joka tuhottiin täysin ja jaettiin kahtia toisen maailman sodan jälkeen, lisäksi Hitler tuhosi kolmanneksen juutalaisista kuten ilmestyskirja kertoo Ilm 12:04.
Seitsemäs pää elpyy ja kahdeksas pää kuuluu seitsemään. päät olivat siis järjestyksessään : Egypti, Assyria, Babylon, Persia, Kreikka, Rooma, seitsemäs Natsi-Saksa ei siis pelkkä Saksa vaan Saksan ja Rooman liitto sen kokonaisuudessaan.

9 Tässä on ymmärrys, jossa viisaus on: Ne seitsemän päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta; 
10 heistä on viisi kaatunut, yksi on, viimeinen ei ole vielä tullut, ja kun hän tulee, pitää hänen vähän aikaa pysymän. 

Yksi joka on kuudes Johanneksen aikaan on Rooma joka hallitsi Johanneksen aikaan, seitsemän vuorta joiden päällä nainen istuu on kuvaus Roomasta.
Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän jaanapaju kuva
Jaana Paju